Kalendarz finansowy

Wydarzenia ekonomiczne z dnia dzisiejszego, jutrzejszego i z całego tygodnia

*Uwaga: Czas wskazany w niniejszym dokumencie jest w strefie czasowej GMT (Greenwich Mean Time).

Te wykresy służą wyłącznie celom poglądowym i pochodzą od zewnętrznego dostawcy, firmy zajmującej się analizami i wiadomościami Forex – FXStreet. Informacje znajdujące się na platformie easyMarkets mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są poradą, zaleceniem, badaniami, zapisem naszych cen handlowych, ofertą, ani namową do zawarcia transakcji na żadnym instrumencie finansowym, dlatego nie powinny być traktowane jako takie. Dostarczone informacje nie biorą pod uwagę żadnych konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i potrzeb jakiejkolwiek konkretnej osoby, która może być ich odbiorcą. Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników i/lub rezultatów. Przeszłe wyniki lub wybiegające w przyszłość scenariusze oparte na uzasadnionych przekonaniach zewnętrznego dostawcy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przewidzianych w prognozach i tych, które wystąpiły w przeszłości. easyMarkets nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, ani za żadne straty wynikające z inwestycji opartych na zaleceniach, prognozach lub innych informacjach dostarczonych przez podmioty trzecie.

Co mówią o nas inwestorzy